Wie is Nancy Schuurman?

Achtergrond.

Het is belangrijk dat als je hulp zoekt, je je veilig bij iemand voelt. Iemand waar je gedachtes en gevoelens mee kan delen, waarbij je je niet veroordeeld voelt, maar je begrepen voelt.  Maar ook iemand waarin je vertrouwen hebt in zijn kennis en vaardigheden.  Daarom wil ik je even meenemen in mijn achtergrond en wat je van mij kunt verwachten.

Ik heb jaren als behandelaar (logopedist) gewerkt met onder andere mensen met niet aangeboren hersenletsel, toen ik besloot Toegepaste Psychologie te gaan studeren. In mijn werk én privé raakte ik steeds meer betrokken bij mensen die door ziekte, verlies van een baan of door burn-out de grip op hun leven kwijtraakten. Ik was onder de indruk van de impact die dit heeft op identiteit, rollen en zingeving van de getroffene én op de naasten. Ik las veel over rouwverwerking, ik leerde hoe ik mensen met verlieservaringen kon begeleiden, maar bleef nog steeds met veel vragen zitten.

Wat mij bijzonder interesseerde was dat de éne persoon weer sneller zijn evenwicht weet te hervinden na een life-event (bv. ontslag) dan een ander. Welke eigenschappen en welke omstandigheden bepalen dat de een dit makkelijker kan dan de ander? En hoe kan je dit beïnvloeden? Door de opleiding psychologie heb ik antwoord op deze vragen gekregen en heb ik geleerd hoe ik mensen kan helpen bij het leren begrijpen van hun emoties, gedachten en gedrag én het opbouwen van een toekomst met mogelijkheden.

Vertrouwen.

Je veilig voelen bij iemand is essentieel om open over soms pijnlijke dingen te kunnen praten. Ik denk dat ik je dat veilige gevoel kan geven. Ik ben een sensitieve, warme persoonlijkheid, die goed kan luisteren en zeer betrokken is bij mijn cliënten.

Ik geef je de aandacht die je verdient en ben eerlijk en open in de communicatie. 

Dat ik als vertrouwenspersoon benoemd ben binnen de organisatie waar ik werkzaam ben, is voor mij een bevestiging dat ik in staat ben om een veilige omgeving te creëren, waarin mensen zich comfortabel voelen om hun problemen met mij te delen. Het vertrouwen en de waardering die ik van mijn collega’s ontvang, bevestigt dat ik in staat ben empathisch te luisteren én in staat ben hen te helpen bij hun problemen.

Visie op coaching/counseling.

Mijn visie is gebaseerd op de positieve psychologie, dat wil zeggen dat iedereen de potentie heeft om te groeien en te veranderen.  Ik geloof dat wanneer mensen hun eigen gedachten, gevoelens en gedrag beter begrijpen, ze in staat zijn om veranderingen aan te brengen in hun leven. Ik moedig mijn cliënten aan om kritisch naar zichzelf te kijken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling.

Daarnaast geloof ik dat coaching en counseling een holistische benadering vereisen. Het is essentieel om te kijken naar de mentale aspecten van iemands leven, maar ook naar de fysieke, emotionele en spirituele aspecten. Alles staat met elkaar in verbinding en het is belangrijk om dit in overweging te nemen tijdens het begeleidingsproces.


Kortom, mijn visie op coaching en counseling is holistisch, uitgaande van de natuurlijke veerkracht van de mens en de kracht van zelfreflectie.
 

Feedback van cliënten:

“Het is zo fijn om met jou te praten. Je bent integer en hebt zoveel levenswijsheid. Ik ben in gaan zien dat ik invloed uit kan oefenen op anderen, door zelf anders om te gaan met problemen” (Carlo).

Bij jou kon ik echt mezelf zijn. Ik heb aan jou dingen verteld die ik zelden met anderen deel. Ik heb weer meer zin in de toekomst, omdat ik weet waar ik goed in ben” (Linda).

“Jij ziet mij en niet mijn hersenletsel. Bij jou voel ik weer volwaardig. Je hebt me geholpen om weer trots te zijn op wie ik ben” (Frans).

Opleiding:

 • Toegepaste Psychologie (Fontys Hogeschool)
  (Vakken o.a.: persoonlijkheidspsychologie, inleiding psychiatrie, sociale psychologie, neuropsychologie, psychodiagnostiek, coach- en gespreksvaardigheden, teamcoaching, ontwikkelingspsychologie, faalangst, perfectionisme).
  – Specialisatie Individuele Coaching (RET en oplossingsgericht coachen) (registratie bij de NOBOC)
  – Specialisatie Verlies- en rouwverwerking
  – Verdieping Mindfulness
  – Verdieping stress/burn-out.
 • Logopedist/afasietherapeut (HBO) (registratie kwaliteitsregister paramedici)
 • Spraak-en Taalpatholoog (Katholieke Universiteit Nijmegen)

Enkele aanvullende relevante scholingen

 • Vertrouwenspersoon Ongewenst gedrag en Integriteit
 • Praktijkgericht timemanagement
 • Health Counseling
 • Het geheim van de effectieve training
 • Teken je boodschap

Huidige werkkring

 • Psychologiepraktijk PIT, Coaching & Counseling
 • Toegepast Psycholoog bij een Revalidatiecentrum
 • Logopedist/afasietherapeut in de Geriatrische Revalidatie
 • Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag en integriteit